logo
Gemeente
Amsterdam

West Begroot 2020

< Alle originele plannen
Dit plan is geselecteerd voor de stemfase

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan is geselecteerd voor de stemfase van West Begroot.

Iedereen een DigiTAAL Talent

Door: Saskia van Wijk
20 september 2019
West Begroot | 4 jan. 2020, 13:00

Er zijn in totaal 68 haalbare plannen ingediend om West te verbeteren op gebied van Divers: 31, Groen: 26 en Duurzaam: 11. De leden van de Stadsdeelcommissie hebben dit aantal teruggebracht tot 30 waarover de bewoners van West kunnen stemmen. De motivering voor hun selectie vind je hier. De plannen waarover bewoners kunnen stemmen, zijn met een éénmalige bijdrage van maximaal € 300.000,- te realiseren binnen de begrotingsperiode 2020.

De maatschappij digitaliseert en verandert snel. Helaas kan niet iedereen dit bijbenen. Wij willen dat iedereen mee kan (blijven) doen!

1. Wat wil je met je plan bereiken en wat zal volgens jou het uiteindelijke resultaat zijn?
Wij gaan voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen op zijn of haar eigen niveau! Helaas is dit nu niet altijd het geval. De maatschappij digitaliseert en verandert in rap tempo. Hierdoor staan mensen aan de zijlijn. En daar willen wij iets tegen doen! We gaan voor een maatschappij waarin niemand aan de kant staat.

Daarom heeft Stichting Blik op Talent samen met Digi Surfer en Taal en COAST op Maat een compleet programma gemaakt om mensen ECHT een stap verder te helpen. Het project bestaat uit persoonlijke coaching, digitale vaardigheids (computer)lessen en taallessen. Door dit gezamenlijk in te zetten, kan iemand echt de stappen zetten naar bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of (ander) betaald werk. Daarnaast kan hij beter omgaan met de computer, waardoor hij echt mee kan doen.

Resultaten:
 - verbeteren digitale vaardigheden, waardoor mensen in staat zijn om goed met de computer en het internet om te gaan. Hierdoor kunnen zij zelf zaken regelen als internetbankieren, MijnOverheid, schoolapp, etc etc.
 - verbeteren Nederlandse taalvaardigheden
 - een persoonlijke stap zetten in het leven. Hier krijgt iemand hulp bij met persoonlijke caoching. Het was eerder niet mogelijk om deze stap te zetten, omdat de digitale en / of taalvaardigheden nog niet goed genoeg waren.

2. Voor wie is je plan bedoeld?
Voor iedereen in West die:
- een stap wil zetten in zijn of haar leven, maar vast loopt
- moeite heeft met het gebruiken van de computer en hierdoor niet alles goed kan regelen. Denk hierbij aan internetbankieren, aan het gebruiken van de schoolapp van het kind aan solliciteren, aan e-mailen, aan gebruik van Social Media en ga zo maar door.
- misschien ook wat extra taallessen nodig hebben om de computerlessen goed te kunnen begrijpen. Dit is niet verplicht.

3. Wie zou dit plan kunnen uitvoeren? Jijzelf (eventueel samen met je buren), een organisatie, de gemeente of een combinatie?
Organisaties Stichting Blik op Talent, samen de digi-partner Digi Surfer en taalpartner Taal en COAST op Maat. 
Blik op Talent is een echte wijkstichting die al 9 jaar actief is in Amsterdam West als participatiemotor. Onze professionele participatiecoaches zijn te vinden op verschillende plekken in de wijk, denk hierbij aan basisscholen en Huizen van de Wijk. Zij helpen bewoners op weg naar (meer) ‘meedoen’ in de samenleving. Dit kan zijn door bewoners op een cursus in een buurthuis te plaatsen, maar ook door samen te zoeken naar vrijwilligerswerk, een stage of een betaalde baan. Blik op Talent helpt personen om hun eigen talent en kwaliteit te ontdekken en dit in te zetten voor de buurt, de familie of om die te vertalen naar arbeidsparticipatie.
 
Digi Surfer heeft als missie zich in te zetten voor digitale inclusie en tegen e-waste. Hiervoor bieden wij een oplossing in de vorm van de lease van gerefurbisht laptops voor sociale organisaties die zich bezighouden met inclusie. Wij bieden ook diensten aan zoals een helpdesk, ondersteuning, en cursussen aan de hand van ons zelf-ontwikkeld cursusmateriaal.

Taal & COAST op Maat is een taalschool die midden in diverse buurten staat in de gemeente Amsterdam. Taal en Coast op Maat is een herkenbare taalaanbieder, die het sociale en maatschappelijke aspect zeer belangrijk vindt. Aan de ene kant zijn wij een zakelijke marktconforme partij, maar blijven we in balans door het altijd behulpzaam zullen zijn naar onze klanten toe.

Wij zijn ervan overtuigd dat we door de inzet van deze 3 specialisten mensen een compleet programma kunnen bieden inclusief gebruik laptop, computerlessen, persoonlijke coaching en taallessen. Dit is DE manier om echt te kunnen draaien met de Nederlandse samenleving.


 4. Wat heb je voor je plan nodig? 
We hebben al geschikte ruimtes (bij Blik op Talent in de Krelis Louwenstraat en we kunnen aansluiten bij basisscholen en Huizen van de Wijk), materialen (laptops en cursusmateriaal) en kennis. We hebben vrijwilligers nodig die ons willen helpen tijdens de lessen (uiteraard worden die begeleid en getraind) en we hebben financiering nodig.
 
 5. Waarom past dit plan goed bij het thema dat je geselecteerd hebt?
Wij zijn voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Met de huidige digitalisering, is dat helaas niet het geval. Bewoners zijn afhankelijk van de hulp van hun kinderen, buren of maatschappelijk werker om hun privézaken te kunnen regelen. Of ze kunnen niet de volgende stap zetten in hun leven, omdat zij niet digitaal (en taal)- vaardig zijn. Wij willen het mogelijk maken dat iedereen zelf zijn zaken kan regelen met de computer. En wij willen mensen persoonlijk helpen met het zetten van de volgende stap in zijn of haar leven. Daarom passen wij bij het onderwerp diversiteit: iedereen moet mee kunnen doen 
 
 
Like dit plan, als u ook vindt dat iedereen mee moet kunnen doen in deze snelle, digitale wereld!

Argumenten

Argumenten voor

Geen argumenten voor

Argumenten tegen

Geen argumenten tegen

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteCancel