logo
Gemeente
Amsterdam

West Begroot 2020

< Alle originele plannen
Dit plan is geselecteerd voor de stemfase

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan is geselecteerd voor de stemfase van West Begroot.

De Groenkiosk, het groene hart van de buurt!

Door: Lea Witmondt
1 oktober 2019
West Begroot | 4 jan. 2020, 13:00

Er zijn in totaal 68 haalbare plannen ingediend om West te verbeteren op gebied van Divers: 31, Groen: 26 en Duurzaam: 11. De leden van de Stadsdeelcommissie hebben dit aantal teruggebracht tot 30 waarover de bewoners van West kunnen stemmen. De motivering voor hun selectie vind je hier. De plannen waarover bewoners kunnen stemmen, zijn met een éénmalige bijdrage van maximaal € 300.000,- te realiseren binnen de begrotingsperiode 2020.

De Groenkiosk op of nabij het Nicolaas Beetsplantsoen is een sociaal- en groenontmoetingspunt door en voor buurtbewoners niet buurtbewoners.

De Groenkiosk is zowel een sociaal als een groenontmoetingspunt, vlakbij de al bestaande tuinen van Het Eetbare Plantsoen. We willen bewoners informatie geven over en op weg helpen naar vergroening van hun buurt/straat, de weg wijzen naar gebiedsmakelaar, regiegroep, subsidiemogelijkheden, maar ook over mogelijke beplantingen voor hun (gevel)tuin of plantenbakken in de straat. Daarnaast is het de bedoeling dat de Groenkiosk het hele jaar door planten heeft, gekweekt in de HEPtuinen, die voor weinig geld of soms gratis te verkrijgen zijn, zodat ook mensen met een kleine beurs toch een (gevel)tuintje kunnen hebben.
Dit is ook een manier om bewoners bewust worden van de mogelijkheden wat vergroening betreft.
Met het idee om, naast de info en planten, op regelmatige tijden koffie/thee te bieden, kan de kiosk bijdragen tot een grotere sociale cohesie in de buurt, maar ook daarbuiten.
 
De Groenkiosk is bedoeld voor een ieder in West, maar ook daarbuiten.
Een nauwe samenwerking met het ABC kan er voor zorgen dat er ook weer andere doelgroepen in de buurt gebruik zullen gaan maken van zowel de kiosk, als de mogelijkheid om te tuinieren.
 
Het verzorgen van de inhoud van de kiosk:
v  Informatie over vergroening;
v  Informatie over beplantingsmogelijheden;
v  Informatie over verwerken van GFT in je eigen buurt
v  Een minigroenbibliotheek;
v  Het kweken en verzorgen van de te verkopen of uit te delen planten;
v  Het uitlenen van eenvoudig handgereedschap;
v  Op gezette tijden koffie/thee;
zal worden gedaan door buurtbewoners, HEPvrijwilligers en waar mogelijk bewoners uit andere buurten.
 
Naast eigen informatie biedt de Groenkiosk ook ruimte aan andere initiatieven, denk hierbij aan Rooftop Revolution, Tegel eruit, plant erin, Stadsboeren, Adopteer een Bak, maar ook de HoneyHighway, het Voedselbos Acta, Open Tuinen West enz. Naast dat zij hun informatie in de Groenkiosk kunnen leggen, kunnen zij de kiosk bijvoorbeeld als startpunt voor mini-evenementen gebruiken. Ook de jaarlijkse groenmarkt op het Nicolaas Beetsplantsoen zal vanuit de Groenkiosk samen met Het Eetbare Plantsoen worden georganiseerd.
 
Daarbij zal de kiosk initiatieven van bewoners aanmoedigen. Denk hierbij aan workshops: jam maken; eigen verzorgingsproducten maken; bomen snoeien in je (gevel)tuin; zelf composteren van je gftafval etc. etc.
 
De uitvoering, het plaatsen van de Groenkiosk zal door een aannemer in samenspraak met de gemeente moeten gebeuren. Net als de nodige vergunningen, daar zullen we echt de gemeente voor nodig hebben. Het ontwerp zal samen met bewoners uit de Borgerbuurt gebeuren.
 
We hebben gekozen voor het thema: Groen, een groenere omgeving, maar naar ons idee past dit plan in alle drie de thema’s.
 
Groen, een groenere omgeving
Om een centraal groenpunt in de buurt te realiseren, hopen we meer bewoners te inspireren om met, waar mogelijk, vergroening aan de gang te gaan. En natuurlijk gaan we er van uit dat dit zal bijdragen aan een grotere bewustwording met betrekking tot het belang van een groene en gezonde omgeving.
 
Divers - Iedereen doet mee
Omdat de Groenkiosk ook zal functioneren als een sociaalontmoetingspunt, verwachten we dat er ook bewoners zullen komen die wat minder met groen hebben, maar graag even een praatje komen maken. Ook verwachten we vanuit de samenwerking met het ABC andere doelgroepen bereikt zullen worden.

Omdat de Groenkiosk op of nabij het Nicolaas Beetsplantsoen zal zijn, wordt het contact met de leerlingen van de Kinkerschool en hun ouders ook verder gestimuleerd. 
Verder is het opkweken van planten een minder zwaar werk dan tuinieren en denken we zo ook bewoners met een fysieke beperking toch iets met groen te kunnen laten doen.
 
Duurzaam- een beter klimaat
Omdat we goede samenwerking nastreven met projecten als aan Rooftop Revolution, Tegel eruit, plant erin, Adopteer een Bak, dragen we bij aan bewustwording met betrekking tot duurzaamheid.
Maar het promoten van Het Eetbare Plantsoen via de Groenkiosk draagt bij aan informatie over duurzaamheid. De zelfvoorzienendheid met het verbouwen van groente, fruit en bloemen op biologische wijze, het maken van compost en zelf vermeerderen van planten doormiddel van zaad, stekken, scheuren, en het zelf conserveren van fruit en groente wordt zo onder de aandacht gebracht.
 
Waarom stemmen op De Groenkiosk, het groene hart van de buurt!
v  Er bestaat nog geen kiosk, ontmoetingsplaats als deze;
v  Het geeft iedereen een kans om op eigen niveau met vergroening aan de gang te gaan;
v  Het draagt bij tot een socialere en groene buurt;
De Groenkiosk kan een inspiratiebron zijn voor ander buurten en wijken;
De Groenkiosk brengt op informele wijze belangrijke projecten samen en draagt zo bij aan duurzame, groene verbindingen;
De Groenkiosk is gewoon een fantastisch idee!!!!
v  En nog veel meer!


Argumenten

Argumenten voor

Carolien Van Kerkwijk | 1 oktober 2019 14:31

Deze ideeën loop ik warm voor,het geeft de buurt een identiteit waar iedere geinteresseerde zich welkom kan heten.
Het zet positief aan tot nog veel meer ideeën om tot verbinding te komen.Sam Vlakland | 1 oktober 2019 20:41

Het is simpel, het is concreet, het is groen.Jules Knuwer | 2 oktober 2019 13:59

Nederland verstedelijkt en daarom moeten steden vergroenen , de roep wordt steeds luider nu sommige vogels en insecten het moeilijk hebben.martin okhuysen | 5 oktober 2019 21:30

Geweldig initiatief, waar ik helemaal achter staThieme Hennis | 9 oktober 2019 13:05

goed idee! ik denk wel dat het belangrijk is om na te denken hoe dit op zichzelf (of met subsidie) kan draaien, wie er staat. Leuk om de kinkerbuurtschool erbij te betrekken, misschien kunnen kinderen daar hun moestuin planten verkopen of kan er op school planten worden opgekweekt voor de verkoop? Misschien ook goed om lokale plantenzaken erbij te betrekken, om te kijekn of zij een verkoopkanaal kunnen zijn ervoor. Dan ben je geen concurrentie maar neem je hen mee in de vergroening.Argumenten tegen

m delan | 1 oktober 2019 15:35

op zich een leuk en mooi idee, maar ik hou deze fijne groene oase tussen al het steen graag open, zonder bebouwing !! misschien kan de kiosk ruimte vinden in 1 vd buurthuizen of buurtkamers? daar is naar mijn idee ruimte genoeg beschikbaar.Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteCancel