logo
Gemeente
Amsterdam

West Begroot 2020

< Alle originele plannen
Dit plan is geselecteerd voor de stemfase

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan is geselecteerd voor de stemfase van West Begroot.

Vogels- en bijentuinen

Door: Carolien Vader
6 oktober 2019
West Begroot | 4 jan. 2020, 13:00

Er zijn in totaal 68 haalbare plannen ingediend om West te verbeteren op gebied van Divers: 31, Groen: 26 en Duurzaam: 11. De leden van de Stadsdeelcommissie hebben dit aantal teruggebracht tot 30 waarover de bewoners van West kunnen stemmen. De motivering voor hun selectie vind je hier. De plannen waarover bewoners kunnen stemmen, zijn met een éénmalige bijdrage van maximaal € 300.000,- te realiseren binnen de begrotingsperiode 2020.

Er zijn niet genoeg plek voor natuur. Dit plan is voor aanplant van planten en plaatsing van insectenhotels en nestkasten.

Wij willen met ons plan meer kansen creëren voor vogels, insecten en vleermuizen in onze tuinen en plantsoenen. Door de natuur iets meer ruimte te geven, creëren we een fijnere leefomgeving voor onze buren en lossen we bijvoorbeeld ook het muggenprobleem op. Wij zijn een groep groenminnende buren, die nu al de verzorging van de binnentuin aan de kop van de Kempenaerstraat/Van Rappardstraat/DonkerCurtiusstraat op ons nemen. Wij kunnen de uitvoering van dit plan dus prima zelf doen.

Dit plan heeft de maken met drie zaken:
- De aanplant van insectenlokkende planten
- Het plaatsen van insectenhotels
- De plaatsing van nestkasten voor vogels en vleermuizen
- Het plaatsen van twee waterkranen om de tuinen te kunnen verzorgen

Aanplant
Het gaat voor de aanplant van insectenlokkende planten om twee ruimtes: de eerder genoemde binnentuin (semi-openbaar) en het plantsoen aan de kop van De Kempenaerstraat/Van Rappardstraat. Door de droge zomers is hier de originele beplanting (geraniums) gestorven. Het plantsoen is al 2,5 jaar kaal en dor. Er wordt af en toe geschoffeld, maar er is al lang niets meer aangeplant. De binnentuin is 20 jaar geleden aangeplant bij de oplevering van de nieuwbouw. De woningbouwvereniging Lieve de Stad is verantwoordelijk voor het onderhoud, maar dat gebeurt maar mondjesmaat. Lieve de Stad heeft aangegeven nu geen budget te hebben om de binnentuin opnieuw aan te planten of beter te onderhouden.
Ook is er de wens voor de aanplant van 2 of drie nieuwe bomen op het plantsoen aan de Van Rappardstraat, bijvoorbeeld lijsterbessen, zodat vogels meer voedsel hebben. Een bijkomend voordeel van extra bomen is de geluidsdemping. Het plein is nogal een klankkast en de aanplant van nieuwe bomen, zal wat meer rust geven. Het is de ideale plek voor een tiny forest. Wij kunnen met de buren zorgdragen voor de verzorging het onderhoud van de planten.

Waterkranen
Om in hete zomers de tuinen/plantsoenen gedegen te kunnen verzorgen is het wenselijk om twee waterpunten te hebben, waarop een tuinslang kan worden aangesloten. Waterpunten (zeker op het plantsoen) kunnen ook worden gebruikt voor een klein bassin, waar vogels en insecten kunnen drinken. Er zijn genoeg buren en slangen en tijd en ruimte om te sproeien, maar in de binnentuin en op het plantsoen is de ruimte te groot om alles te kunnen bewateren.

Insectenhotels
Wij willen zowel in de binnentuin als in het plantsoen Insectenhotels bouwen om insecten en wilde bijen een plek te geven om te nestelen. In de binnentuin is een imker actief met twee bijenkasten voor honingbijen. Wij kunnen met de buren zorgdragen voor de bouw en het onderhoud van de insectenhotels.

Nestkasten
Om vogels en vleermuizen ook een plek te geven kunnen er in de buurt van de twee tuin/plantsoen verschillende nestkasten komen. Bijkomend voordeel is dat er dan meer vogels en vleermuizen komen, die de heersende muggenoverlast te lijf kunnen gaan. Wij kunnen met de buren zorgdragen voor de plaatsing en het onderhoud van de nestkasten.

Betere biotoop
Dit plan past goed in het thema Groen in de buurt. Onze buurt is een logisch verlengstuk van het Westerpark en rijkt met z'n groene aderen bijna tot aan de Jordaan. Meer groen in de stad, maakt de zomerse hitte dragelijker. Het geeft bovendien rust en een groter gevoel van welbevinden. Maar dat zal niet alleen moeten gelden voor mensen. Meer insecten, vogels en vleermuizen maakt voor een betere balans tussen mens en dier. 

Budget
Een budget van 1500 euro is genoeg voor de realisatie van dit plan. Ik kan me voorstellen dat er rondom plantsoenen en pleinen in West nog meer buren enthousiast kunnen zijn en ook rondom hun groene ruimtes plek willen maken voor de natuur en willen aanhaken aan dit plan.


Argumenten

Argumenten voor

Noushin Birang | 6 oktober 2019 14:46

De tijd dat natuur moet inleveren is voorbij! Natuur moet ruimte krijgen, gekoesterd en bewaakt worden. Dit initiatief draagt bij aan die ontwikkeling.Suzan te Pas | 6 oktober 2019 14:53

Bijen en insecten vormen een belangrijke factor voor het overleven van de aarde.Alwine van Heemstra | 6 oktober 2019 15:36

Hoe meer biodiversiteit initiatieven, des te beter voor iedereen! En Carolien Vader weet wat ze doetHanna Vader | 6 oktober 2019 15:59

Lokale initiatieven dragen bij aan regionale verbetering - of terugdringen regionale verslechtering - van de leefomstandigheden van bijen en insecten.Irwin Budding | 6 oktober 2019 18:04

Mooie verbetering van onze leefomgeving !Michiel Couzy | 7 oktober 2019 10:41

meer ruimte voor de bijen en insecten!Corinne Bolink | 7 oktober 2019 10:44

Dit is niet alleen goed voor het welzijn van de dieren, maar ook voor de (stads)mens.Argumenten tegen

Geen argumenten tegen

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteCancel